Stille hartaanval bedreigt vooral vrouwen. HIER merk je het aan!

Een “stille” hartaanval hangt samen met een hoge pijngrens, meldt Journal of the American Heart. De stille hartaanval is vooral een bedreiging voor vrouwen, en kent ongebruikelijke en/of milde symptomen. Het komt regelmatig voor dat een hartaanval ongemerkt voorbij gaat. Wat zijn de symptomen van een stille hartaanval bij vrouwen?
kuchs
De reden waarom een hartaanval bij sommige mensen ”stil” plaatsvindt is onbekend, maar een verklaring hiervan kan een hoge pijngrens zijn, meldt de auteur van de gepubliceerde studie in Journal of the American Heart .

Een stille hartaanval komt vaker bij vrouwen voor dan bij mannen. Bij vrouwen zijn de symptomen mild en/of ongebruikelijk en vallen ze minder op. Ongebruikelijke symptomen zijn pijn in het bovenste gedeelte van de rug, kaakpijn, kortademigheid, buikpijn en maagklachten (zoals brandend maagzuur). Pijn op de borst is een klassiek symptoom.

Signalen zijn minder duidelijk
Een aandoening van de kransslagaders, ook wel coronaire hartziekte (CHZ) genoemd, is ziekte aan het hart waardoor de bloedtoevoer naar de hartspier belemmerd wordt. Het is een ernstige en mogelijk levensbedreigende aandoening. Signalen dat er iets mis is met het hart zijn bij vrouwen vaak minder duidelijk dan bij mannen. Daarom worden hartziekten bij vrouwen niet altijd op tijd herkend.

Enkele feiten over de verschillen tussen mannen en vrouwen:

– Symptomen bij een hartinfarct zijn bij vrouwen vaak anders dan bij mannen.
– Vrouwen die tijdens de zwangerschap last hebben van sterk verhoogde bloeddruk of -zwangerschapsdiabetes lopen meer risico op het krijgen van hart- en vaatziekten op latere leeftijd.
– Hartklachten worden vaak verward met overgangsklachten.
– Slagaderverkalking ontwikkelt zich bij vrouwen in het hart anders dan bij mannen
(Nederlandse Hartstichting)

De grootste boosdoener van alle hartcondities is een aandoening van de kransslagaders, ook wel coronaire hartziekte (CHZ) genoemd. Hierbij wordt de bloedtoevoer naar de hartspier belemmerd en dit is levensbedreigend. In Europa zijn er miljoenen mensen die aan coronaire hartziekte lijden.

Maar vrouwen herkennen vaak de symptomen niet.

Loop je risico op deze sluipmoordenaar?
Als je een stille coronaire hartziekte hebt, realiseer je je waarschijnlijk niet dat de aders die naar je hart leiden deels verstopt kunnen zijn door ophoping van plaques. Deze toestand kan een hartaanval veroorzaken, omdat het hartweefsel afsterft van een nutriëntrijke bloedtoevoer.

Volgens cardiologen is dit de nr. 1 killer, en is het belangrijk dat vrouwen meer te weten komen over het risico.

Vrouwen kijken makkelijk over de symptomen van een hartaandoening heen, omdat deze subtieler zijn dan bij mannen. De aandoening kan zo ongediagnosticeerd blijven, tot na een hartaanval of hartfalen.
zibs
Het gevaar zit hem in het feit dat de symptomen van CHZ de symptomen van andere aandoeningen imiteren. Waar een man eerder de typische effecten van angina pectoris (waaronder scherpe borstpijn, transpireren) voelt, moet een vrouw op andere symptomen letten.

Deze kunnen zijn
– Een strak gevoel of pijn in de kaak
– Pijn in het bovenste gedeelte van de rug of arm
– Pijn in het bovenste gedeelte van de buik
– Keelpijn
– Maagpijn, maagzuur.
– Niet perse pijn op de borst, maar wel een ongemakkelijk gevoel op de borst die verward kan worden met brandend maagzuur
– Plotselinge zwakte of vermoeidheid
– Last van “koud zweet” zonder duidelijke oorzaak (zoals stress)

Deel dit bericht met iedereen.

DELEN